Контакти

Свържете се с нас!

Магазин 1

Работно време
Понеделник - Събота
10:00 - 17:00

+359 32 62 69 47
ул.'Хан Аспарух' 19

Офис

Работно време
Понеделник - Сряда - Петък
10:00 - 17:00

+359 879 21 99 92
+49 176 610 04147

Магазин 2

Работно време
Понеделник - Събота
10:00 - 17:00

+359 32 31 17 07
ул.'Филип Тотю' 30